Osobní údaje
BLAC Arts a GDPR
Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze údaje, které ze zákona a z podstaty poskytnutí naší služby potřebujeme. Jedná se o jméno, příjmení, telefon, e-mail, v určitých případech pozice ve firmě, v určitých případech adresa dodání, fakturační adresa, v určitých případech fotografie. Dále vaše osobní údaje potřebujeme ze zákona kvůli vystavení faktury, kterou následně musíme uchovávat po určitý čas. Dále využíváme data cookies, kterými měříme přístupy na web. Konkrétního uživatele z těchto dat však poznat neumíme.
Kde jsme vaše osobní údaje vzali?
V případě fakturace využíváme veřejně dostupné zdroje, konkrétně Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), portál Justice a Živnostenský rejstřík. Ostatní údaje, které využíváme, jste nám sami a dobrovolně poskytli, popř. jste nám je poskytli z logiky naplnění požadované služby.
Musíte nám osobní údaje předávat?
Abychom mohli požadované služby provádět, je nutné nám osobní údaje sdělit. Jedná se tak nejčastěji o osobní údaje na vizitkách, popř. dalších tiskovinách. Vždy se jedná jen o nezbytně nutné údaje. Naopak údaje, které k naplnění služby nepotřebujeme, nevyžadujeme.
Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?
Abychom neporušovali jiné zákony, vaše osobní údaje uváděné na fakturách uchováváme nejméně 10 let. V ostatních případech vaše osobní údaje zpracováváme v době, kdy jsou nezbytně nutné pro provedení konkrétní požadované služby.
Jak máme vaše osobní data zabezpečena?
Na prvním místě jste pro nás vy, naši zákazníci. Děláme tak maximum, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Data na lokálních počítačích jsou šifrována a počítače samotné jsou přístupné pouze po zadání přístupového hesla (přístup mají pouze konkrétní zaměstnanci). Veškeré účetní doklady uchováváme elektronicky, ve formě naskenovaných, popřípadě exportovaných PDF dokumentů, které máme uložené v cloudu na zabezpečeném disku (poskytovatelem služby je Google). Osobní údaje uložené na hostingu jsou šifrované a přístupné pouze pověřené osobě.
Komu vaše osobní údaje můžeme předávat?
Vaše osobní údaje nejčastěji můžeme předávat přepravcům, abychom naplnili podstatu požadované služby (dopravci, které využíváme, jsou DPD a Česká pošta). Jelikož tiskoviny, které pro vás připravujeme, musíme i někde vyrobit, mohou s vašimi osobními údaji přijít do styku tiskárny, se kterými spolupracujeme. Z důvodu obchodního tajemství nejsme schopni uvádět konkrétní společnost. V případě hostingových a doménových služeb může vaše osobní údaje zpracovávat NIC.cz a poskytovatel hostingu (z důvodu obchodního tajemství nejsme schopni uvádět konkrétní společnost).
Nerozumíte něčemu?
V případě, že vám něco není úplně jasné, dejte nám vědět na e-mail studio@blacarts.com a rádi vám vaše dotazy zodpovíme.